Gói thầu số 3: Thiết bị đồ dùng dạy học khác

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hoá

Dự án Đầu tư thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 4 và lớp 8 trên địa bàn huyện Bình Tân

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn đầu tư xây dựng Phát Lộc

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của HSMT yêu cầu:

Nhà thầu có cam kết tất cả các thiết bị phải được Chủ đầu tư, quản lý dự án, giám sát và đơn vị sử dụng nghiệm thu tại địa điểm cung cấp (ở từng trường) xong thì nhà thầu mới được cung cấp. Nhà thầu phải có cam kết như sau:

Nếu Bên mời thầu yêu cầu cung cấp 01 số hàng mẫu (để làm cơ sở nghiệm thu) thì trong thời gian 05 ngày kể từ ngày Bên mời thầu gởi thông báo (gởi thông báo qua đường bưu điện hay zalo hoặc gmail...) về việc thương thảo hợp đồng thì nhà thầu sẽ cung cấp hàng mẫu theo yêu cầu của Bên mời thầu, hàng mẫu theo đúng yêu cầu kỹ thuật tại Mục 1 Chương V của E-HSMT và cam kết.

Nếu nhà thầu không đáp ứng thời gian cung cấp 01 số hàng mẫu (để làm cơ sở nghiệm thu) theo yêu cầu của Bên mời thầu và hàng mẫu nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Mục 1 Chương V của HSMT thì thương thảo hợp đồng không thành công.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Về yêu cầu hàng mẫu, nhà thầu cho rằng đây là tiêu chí trái quy định pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, Điều 27 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định, HSMT không được đưa ra yêu cầu về hàng mẫu; trường hợp cần yêu cầu về hàng mẫu để đánh giá về kỹ thuật thì chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, việc HSMT yêu cầu nhà thầu cam kết tất cả các thiết bị phải được nghiệm thu tại địa điểm cung cấp (ở từng trường) xong thì nhà thầu mới được cung cấp làm hạn chế nhà thầu tham gia, vì danh mục hàng hóa của gói thầu này trên 200 loại, có nhiều hàng hóa cồng kềnh như cầu môn, cột, bảng bóng rổ, cột, lưới…, nên yêu cầu như trên là gây lãng phí và không cần thiết. Nếu Chủ đầu tư muốn nghiệm thu để đảm bảo chất lượng trước khi cung cấp đại trà thì chỉ cần thống nhất cung cấp hàng hóa, thiết bị để nghiệm thu tại 1 đơn vị sử dụng.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia đấu thầu, phản ánh của nhà thầu là có cơ sở. Đối chiếu danh mục mua sắm cho thấy đây là các hàng hóa thông dụng, đã được tiêu chuẩn hóa phục vụ dạy học chứ không phải thiết bị công nghệ cao cần chuyển giao. Danh mục hàng hóa hơn 200 loại, yêu cầu hàng mẫu trước thời điểm ký hợp đồng mà lại không công bố cụ thể loại hàng mẫu nào là đẩy nhà thầu vào thế bị động. Bên cạnh đó, việc cung cấp hàng mẫu theo kiểu phân tán tại từng địa điểm sử dụng khi chưa giao kết hợp đồng sẽ phát sinh nhiều chi phí cho nhà thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Trước phản ánh của các nhà thầu, Bên mời thầu cho biết, yêu cầu về hàng mẫu nhằm đảm bảo quyền lợi của bên mua sắm tài sản được kiểm tra chất lượng hàng hóa làm cơ sở nghiệm thu sau này, tránh trường hợp ký hợp đồng mà chất lượng hàng hóa khi cung cấp không đáp ứng HSMT. Bên mời thầu cũng cho rằng, 5 ngày là “thời gian rộng rãi” kể từ ngày gửi thông báo thương thảo hợp đồng để nhà thầu chuẩn bị hàng hóa đối chiếu. Ngoài ra, Bên mời thầu khẳng định, yêu cầu nghiệm thu tại địa điểm cung cấp (ở từng trường) không gây hạn chế nhà thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư giữ nguyên quan điểm và không sửa đổi HSMT.

Ngày 7/9/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Tân có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Trí Nguyên Việt.

Chuyên đề