Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Cải tạo nhà văn hóa - Khu thể thao thôn hiện có nhưng đã xuống cấp thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Bên mời thầu: Công ty CP Tư vấn & Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bền vững Cửu Long

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng số 02 Yêu cầu nhân sự chủ chốt thuộc Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu:

Nhân sự chủ chốt: Chỉ huy trưởng công trình; cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp phần xây dựng; cán bộ kỹ thuật thi công phụ trách phần hệ thống cấp thoát nước; Cán bộ kỹ thuật thi công phụ trách phần hệ thống cấp điện; Cán bộ phụ trách quản lý chất lượng; khối lượng; tiến độ và quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình; Cán bộ phụ trách quản lý an toàn trong thi công xây dựng.

Tại Bảng số 03 Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu Mục 2 Chương III của HSMT yêu cầu: Ôtô tự đổ, trọng tải >= 2,5T.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 26/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, ngày 28/12/2023, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trung Thành có đơn kiến nghị Chủ đầu tư về việc bị loại do HSDT không đáp ứng yêu cầu về nhân sự và thiết bị thi công.

Trong đơn kiến nghị, Nhà thầu cho biết, theo Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia, Nhà thầu đề xuất danh sách nhân sự có kinh nghiệm tham gia 2 gói thầu gồm: Gói thầu số 11 Thi công xây dựng các trường tiểu học Lương Hòa C; Phước Hảo A; Thanh Mỹ B; THCS Trương Văn Trì; THCS Thanh Mỹ thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Châu Thành - giai đoạn 2 kèm theo Giấy xác nhận (GXN) số 41/ĐNXN.2018 ngày 21/11/2018 do UBND huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) xác nhận; Gói thầu số 14 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây mới hội trường Huyện ủy do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực huyện Châu Thành làm Bên mời thầu kèm theo GXN số 02/TVCDTT.2021 ngày 30/3/2021 do Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Châu Thành xác nhận.

Tổ chuyên gia đối chiếu giữa thông tin Nhà thầu kê khai và cơ sở dữ liệu của HSDT Gói thầu số 11 (đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh, bảng đề xuất nhân sự chủ chốt) và Công văn số 137/CV-BQL ngày 22/12/2023 của Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Châu Thành về việc cung cấp thông tin nhân sự phụ trách tại Gói thầu số 14 thì thấy có những thông tin không giống nhau. Từ đó, TCG đánh giá HSDT của Nhà thầu Trung Thành không đạt yêu cầu về nhân sự.

Đối với 2 thiết bị ô tô Nhà thầu đề xuất nhưng không đính kèm hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị (HĐNT). Khi làm rõ, Nhà thầu không cung cấp được HĐNT của 2 thiết bị này mà lại đề xuất thay thế thiết bị khác. TCG căn cứ theo khoản 4 Điều 30 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT (trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu) để loại Nhà thầu.

Không đồng tình với kết quả đánh giá trên, Nhà thầu cho biết, trong quá trình làm rõ HSDT, Nhà thầu đã cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhân sự. Trong trường hợp Bên mời thầu và Tổ chuyên gia nghi ngờ về tính pháp lý của 2 GXN thì Nhà thầu phải được làm rõ. Tuy nhiên, Bên mời thầu lại căn cứ vào cơ sở dữ liệu trước đó thì không đảm bảo tính pháp lý, khách quan, công bằng cho Nhà thầu.

Đối với thiết bị thi công, trong quá trình làm rõ, Nhà thầu cho biết đã thay đổi, bổ sung thiết bị và cung cấp đầy đủ hồ sơ để chứng minh khả năng huy động với thiết bị được thay thế, nhưng Bên mời thầu không xem xét mà loại HSDT với lý do không cung cấp được hợp đồng thuê là không chính xác.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia đấu thầu, việc Tổ chuyên gia sử dụng tài liệu không phải là tài liệu của gói thầu đang xét để đánh giá HSDT của nhà thầu là không đảm bảo căn cứ pháp lý. Bên cạnh đó, nhà thầu kê khai thông tin nhân sự kèm theo GXN 02/TVCDTT.2021 ngày 30/3/2021 để chứng minh năng lực nhân sự. Trong khi đó, TCG dựa trên Công văn số 137/CV-BQL ngày 22/12/2023 có nội hàm thông tin, thời điểm xác nhận khác so với GXN 02/TVCDTT.2021 để đánh giá HSDT của Nhà thầu (Công văn số 137/CV-BQL cũng không phủ nhận việc Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Châu Thành đã từng phát hành GXN 02/TVCDTT.2021) nên chưa đảm bảo căn cứ đánh giá.

Bên cạnh đó, việc nhà thầu không cung cấp HĐNT thuê thiết bị (kể cả khi được yêu cầu làm rõ) không đồng nghĩa với việc nhà thầu không trung thực, bởi việc không trung thực được hiểu là sử dụng tài liệu, kê khai không đúng sự thật, giả mạo để tham dự thầu. Trong trường hợp Tổ chuyên gia có nghi ngờ về các tài liệu và kê khai của nhà thầu trong HSDT thì cần phải tiến hành xác minh để đảm bảo căn cứ pháp lý khi đánh giá.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Trả lời Nhà thầu, BMT cho biết, trong quá trình làm rõ, Công ty Trung Thành có cung cấp hồ sơ pháp lý KCS (kiểm soát chất lượng) công trình theo yêu cầu nhưng không cung cấp biên bản hoặc tờ trình được chấp thuận về việc thay đổi và bổ sung nhân sự thực hiện Gói thầu số 11 so với HSDT.

Ngoài ra, Nhà thầu kê khai 2 nhân sự có kinh nghiệm trong công việc tương tự ở Gói thầu số 14, nhưng kê khai của Nhà thầu không phù hợp với hồ sơ dữ liệu công trình kèm theo Công văn số 137/CV-BQL của Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Châu Thành. Do đó, Bên mời thầu đánh giá Nhà thầu kê khai không trung thực ở phần nhân sự tham gia Gói thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư không thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Văn bản số 535/QĐ-SVHTTDL ngày 26/12/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Thương Phát - Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất - Thương mại Nguyễn Trình.

Chuyên đề