Gói thầu số 02: Thuê phương tiện vận chuyển, di chuyển; thuê phòng ngủ cho các đại biểu trong các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự án Thực hiện Dự án 5; Dự án 9; Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Trong Mục 2.4 thuộc Chương V Yêu cầu về kỹ thuật, HSMT yêu cầu:

Nhà thầu cam kết phải tập kết đủ phương tiện trước khi ký hợp đồng tại Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình để Chủ đầu tư đánh giá chất lượng xe”.

Nhà thầu cam kết trước khi thương thảo hợp đồng sẽ mời Chủ đầu tư đến kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, các điều kiện PCCC, tiêu chuẩn khách sạn trở lên (toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại do nhà thầu chịu trách nhiệm)”.

Trong Mục 5.1 thuộc Chương V Yêu cầu về kỹ thuật, HSMT yêu cầu: “Trước khi thương thảo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ kiểm tra thực tế cơ sở vật chất (xe ô tô), nhân sự tại Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (572 Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Theo nhà thầu, các yêu cầu nêu trên vi phạm một trong các nội dung bị cấm trong lập HSMT, cụ thể đã vi phạm Điều 26 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT. Bên mời thầu đưa điều kiện về “hàng hóa mẫu” như trên để hạn chế nhà thầu tham gia.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Theo Văn bản số 333/BDT-VP ngày 28/02/2024 của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình, Bên mời thầu trả lời như sau: HSMT không đưa ra yêu cầu về hàng mẫu, khái niệm hàng mẫu: Hàng dùng làm mẫu để sản xuất, chế biến, gia công, mua bán. Trong hoạt động thương mại quốc tế, hàng mẫu là vật làm mẫu cho các hợp đồng mua bán nhằm đảm bảo các chủ thể của hợp đồng thực hiện mua bán hàng hóa theo hàng mẫu. Bên mời thầu chấp thuận đề nghị của nhà thầu, bỏ các yêu cầu trên trong Mục 2.4; Mục 5.1 thuộc Chương V của HSMT, thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tại mục nội dung sửa đổi HSMT, không thấy Bên mời thầu đăng tải HSMT điều chỉnh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phương Kỳ Sơn.

Chuyên đề