Gói thầu: Mua sắm trang bị bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm trang bị bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn năm 2023

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thái Bình

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Chương V của HSMT yêu cầu:

Biển báo an toàn các loại:

Yêu cầu về mẫu

Nhà thầu phải nộp 01 mẫu và biên bản thử nghiệm mẫu của một trong các trung tâm đo lường thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường Việt Nam

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Trong văn bản đề nghị làm rõ, Nhà thầu cho biết đã liên hệ tới các trung tâm đo lường thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn kỹ thuật đo lường Việt Nam và được trả lời là chưa hoàn thiện quy trình để thử nghiệm các loại biển báo. Ngoài ra, “biển báo an toàn” không phải là mặt hàng đặc thù, cần phải kiểm định chất lượng an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Do vậy, Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét không đưa tiêu chí này trong quá trình đánh giá HSDT.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Trả lời đề nghị làm rõ của Nhà thầu, Bên mời thầu cho biết, biển báo, biển hiệu an toàn điện chủ yếu được lắp đặt ngoài trời, trực tiếp chịu tác động của thời tiết mưa, nắng khắc nghiệt nên cần những sản phẩm có chất lượng, thời gian sử dụng lâu dài. Trong quá trình mua sắm, Bên mời thầu yêu cầu các chi tiết vật tư, vật liệu cấu thành sản phẩm phải đảm bảo chất lượng nhằm hạn chế tối đa việc mua sắm hàng kém chất lượng, dẫn đến mất an toàn trong quá trình quản lý vận hành.

Nhà thầu cung cấp biển báo, biển hiệu đúng quy chuẩn hiện hành có cam kết bằng văn bản về việc đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật được nêu trong HSMT, có biên bản thí nghiệm mẫu Type test điển hình kèm theo thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT. Biên bản thử nghiệm mẫu Type test điển hình, được hiểu là biên bản thí nghiệm sản phẩm hàng hóa dự thầu được nhà sản xuất hoặc các đơn vị thương mại, đơn vị sử dụng đã thí nghiệm bởi đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ chức năng, thẩm quyền hợp pháp thực hiện, nhằm chứng minh sản phẩm hàng hóa dự thầu đáp ứng các chỉ tiêu thông số kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT.

Bên mời thầu đưa ra tiêu chí trong HSMT là không vi phạm pháp luật, không hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một số nhà thầu.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dụng đã phát hành của HSMT giữ nguyên.

Chuyên đề