Gói thầu: Mua sắm mực in, giấy in, tem in, pin cmos, đĩa, nhãn đĩa, điện thoại bàn, đầu điện thoại, cáp điện thoại của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Mua sắm mực in, giấy in, tem in, pin cmos, đĩa, nhãn đĩa, điện thoại bàn, đầu điện thoại, cáp điện thoại của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại STT 8 tiểu mục 1.2 Mục 1 Yêu cầu về kỹ thuật thuộc Chương V của HSMT yêu cầu:

Mực in 85A: Sử dụng cho máy HP P1102/M1132MF/M1212NF/Canon LBP 6000; mực loại 1 Nhãn vàng; số trang in: ≥ 10.000 trang; bảo hành: 1 đổi 1 do lỗi nhà sản xuất.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 8/4/2024 Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), ngày 12/4/2024, Công ty TNHH Ngọc kiến nghị Chủ đầu tư xem xét lại điều kiện trúng thầu đối với Công ty TNHH Đại Hùng Anh.

Trong văn bản kiến nghị, Nhà thầu cho biết HSMT yêu cầu mực in 85A (STT 8 mục 1.2 Chương V): “sử dụng cho máy HP P1102/M1132MF/M1212NF/Canon LBP 6000; mực loại 1 nhãn vàng; số trang in: ≥ 10.000 trang”. Đây là hộp mực sử dụng cho các máy in loại nhỏ.

Trong khi đó, thông số kỹ thuật hàng hóa tại HSDT của Công ty Đại Hùng Anh là: “sử dụng cho máy HP P1102/M1132MF/M1212NF/Canon LBP 6000; mực loại 1 nhãn vàng; số trang in: ≥ 1.500 trang”. Số trang in này thấp hơn so với yêu cầu của HSMT (≥ 10.000 trang).

Nhà thầu cho biết, trong quá trình tham dự thầu, Nhà thầu đã phát hiện HSMT đưa ra sai thông số về kỹ thuật, tuy nhiên do quá thời hạn gửi yêu cầu làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Nhà thầu không thể gửi yêu cầu làm rõ HSMT.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Bình luận về trường hợp trên, chuyên gia về đấu thầu cho rằng, HSMT đưa ra thông số kỹ thuật phi thực tế khiến các nhà thầu không thể tham dự hoặc không thể đáp ứng được là sai, phải điều chỉnh lại. Tuy nhiên, việc Chủ đầu tư điều chỉnh HSMT sau thời điểm mở thầu là không đúng quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Về nguyên tắc, việc sửa đổi, làm rõ HSMT phải thực hiện trước khi mở thầu, không được trái với nội dung HSMT đã được duyệt và phải công khai quyết định sửa đổi, làm rõ cũng như gia hạn thời gian phát hành HSMT nếu không đảm bảo đủ thời gian. Hơn thế nữa, thời điểm Chủ đầu tư điều chỉnh thông số kỹ thuật (ngày 17/4/2024) sau khi đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (ngày 8/4/2024) lại càng không đúng quy định.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Phản hồi nội dung đơn kiến nghị của Nhà thầu ngày 13/4/2024, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC cho biết, trong quá trình đánh giá HSDT, Bên mời thầu phát hiện có sự nhầm lẫn về thông số kỹ thuật mực in 85A, vì thực tế không có thông số “≥ 10.000 trang” và các nhà thầu tham dự đều chào dưới mức yêu cầu này. Vì vậy, Bên mời thầu đã đề nghị Chủ đầu tư thẩm định lại. Bệnh viện đã có Văn bản số 278/BVTN-CNTT ngày 16/4/2024 về việc rà soát chứng thư thẩm định giá Gói thầu. Đến ngày 17/4/2024, Công ty CP Thẩm định giá Sen Việt có Văn bản số 231/CV-SV do Giám đốc Hồ Nguyễn Ngọc Phương ký, thông báo về việc điều chỉnh thông số kỹ thuật của mực in 85A tại Chứng thư số 594/CT-SV từ “số trang in: ≥ 10.000 trang” xuống còn “số trang in: ≥ 1.600 trang”.

Đối với HSDT của Công ty TNHH Đại Hùng Anh, Bên mời thầu cho biết, Tổ chuyên gia đánh giá dựa trên xác nhận của nhà sản xuất mực in nhãn hiệu WINMAX (Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Lộc Hưng) do Nhà thầu Đại Hùng Anh cung cấp trong HSDT: “thông số kỹ thuật của mực in 85A do Hãng sản xuất có số trang in: ≥ 1.600 trang”.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Bên mời thầu bảo lưu kết quả đánh giá HSDT.

Theo Văn bản số 56/QĐ-THAU-BVTN ngày 8/4/2024 của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Đại Hùng Anh.

Chuyên đề