(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với kết quả doanh thu đạt hơn 342 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng ít hơn giúp lợi nhuận gộp của Công ty tăng 64%, lên gần 74 tỷ đồng.
Kết quả doanh thu Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành đạt hơn 342 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kết quả doanh thu Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành đạt hơn 342 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong khi đó, tổng các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh khiến lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ còn 1,8 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 8,6 tỷ đồng thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Cộng với kết quả nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Gỗ Trường Thành đạt 10,8 tỷ đồng, bằng 1/5 cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch lãi trước thuế 59 tỷ đồng. Như vậy, Công ty chỉ mới thực hiện được hơn 18% mục tiêu đề ra sau 9 tháng.