Kết quả này cũng giúp Gỗ Trường Thành giữ lại hơn 28 tỷ đồng vốn điều lệ sau khi đã trừ đi phần lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2016. 
Khoản lỗ lũy kế tính đến hết năm 2016 của Gỗ Trường Thành giảm từ 1.768 tỷ xuống 1.418 tỷ đồng sau kiểm toán.

Khoản lỗ lũy kế tính đến hết năm 2016 của Gỗ Trường Thành giảm từ 1.768 tỷ xuống 1.418 tỷ đồng sau kiểm toán.

Theo báo cáo kiểm toán vừa được Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã CK TTF) công bố, khoản lỗ cả năm 2016 sau kiểm toán của đơn vị này còn hơn 1.295 tỷ đồng, giảm khoảng 330 tỷ đồng so với ước tính trước kiểm toán.

Kết quả này đồng thời cũng giúp khoản lỗ lũy kế tính đến hết năm 2016 của Gỗ Trường Thành giảm từ 1.768 tỷ xuống 1.418 tỷ đồng. Tính ra, phần vốn điều lệ sau khi trừ đi lỗ lũy kế của đơn vị này còn hơn 28 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tính đến hết năm là 132 tỷ đồng. 

Nếu không có biến cố đặc biệt xảy ra, nhiều khả năng cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành sẽ không còn thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc khi vốn điều lệ vẫn cao hơn lỗ lũy kế tính đến hết năm.

Kết quả giảm lỗ sau kiểm toán xuất phát chủ yếu từ việc giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Sau kiểm toán, khoản mục chi phí này của Gỗ Trường Thành chỉ còn 53 tỷ đồng, giảm 87% so với mức 406 tỷ đồng trước kiểm toán. Thay vì phải trích lập dự phòng phải thu, Gỗ Trường Thành ghi nhận phần hoàn nhập hơn 86 tỷ đồng.

Tại báo cáo mới, doanh thu của Gỗ Trường Thành cũng chỉ đạt hơn 643 tỷ đồng, giảm một nửa so với trước kiểm toán. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh ghi âm gần 966 tỷ đồng, chỉ tăng thêm 33 tỷ đồng so với trước, do giá vốn cũng ghi nhận giảm tương đương.

Tính tới thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành ở mức 3,585 tỷ đồng, trong đó khoản mục hàng tồn kho hơn 1,784 tỷ đồng, giảm 26% so với thời điểm đầu năm và chiếm 50% tổng tài sản của công ty.

Mặc dù vẫn được chấp thuận, song tính xác thực về tài sản hàng tồn kho của Gỗ Trường Thành tiếp tục là vấn đề được nêu ra trong báo cáo mới công bố. Theo đó, kiểm toán viên đã đưa ra lưu ý về việc không thể xác định được thời điểm thất thoát hơn 1.050 tỷ đồng hàng tồn kho, theo báo cáo của ban điều hành là năm 2016 hay 2015 từ những chứng cứ đã thu thập.

Đồng thời, các thủ tục kiểm toán thay thế cũng không cung cấp đầy đủ bằng chứng để xác định tính chính xác về giá trị số lượng hàng tồn kho tại thời điểm đầu năm 2016. 

Theo VnExpress