(BĐT) - Ngày 24/8 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 của CTCP Kỹ thuật điện toàn cầu (mã: GLT) với tỷ lệ 27%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 14/9.

Trước đó, cuối tháng 12/2017, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 18%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức tiền mặt năm 2017 của Công ty là 45%.

Hiện tại Công ty chưa có BCTC quý II/2018. Theo BCTC quý I, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 28,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,44 tỷ đồng, giảm lần lượt 40% và 75,6% so với cùng kỳ năm 2017.