Giải ngân đầu tư công 8 tháng của vùng Tây Nguyên đạt 51,6% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tỷ lệ giải ngân 8 tháng của vùng Tây Nguyên ước đạt 51,6% kế hoạch. Trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương ước giải ngân đạt 60,5%, nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước ước đạt 50,1%; vốn ODA ước đạt 21,7%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, công tác giải ngân trong 8 tháng năm 2020 của vùng Tây Nguyên cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 49,1%. Điều này cho thấy các địa phương của Vùng đã tích cực, cố gắng thúc đẩy giải ngân đạt kết quả cao theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, phấn đầu hoàn thành giải ngân các dự án còn lại trong năm 2020.

Về phân bổ vốn, theo Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, vùng Tây Nguyên được giao 14.244 tỷ đồng. Các địa phương đã phân bổ chi tiết 16.415 tỷ đồng, bằng 115% tổng số vốn đã giao.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư