(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết ngày 26/4/2020, cả nước có tổng cộng trên 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế với tổng số tiền gia hạn là 7.374,1 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 7.367 tỷ đồng (bao gồm 1.432 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.977 tỷ đồng, tiền thuê đất là 958 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 7,1 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân).

Để doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện gia hạn theo tinh thần Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử, theo đó, người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất theo phương thức điện tử.

Đối với trường hợp người nộp thuế không thực hiện theo phương thức điện tử sẽ tiếp nhận qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.