FPT Online báo lãi 320,5 tỷ đồng năm 2019

(BĐT) - Kết thúc quý IV/2019, Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) đạt doanh thu thuần hơn 181,1 tỷ đồng, tăng trưởng 13,52% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 85,5 tỷ đồng, tăng 0,61%. Lũy kế cả năm 2019, FPT Online báo lãi trước thuế đạt 320,5 tỷ đồng, tăng 1,68%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Như vậy, FPT Online đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lãi trước thuế theo kế hoạch năm 2019. FPT Online được thành lập vào ngày 1/7/2007, tập trung vào các mảng hoạt động quảng cáo trực tuyến, game online, âm nhạc trực tuyến, mạng xã hội và dịch vụ SMS.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư