FPT chuẩn bị chốt cổ tức tỷ lệ 15%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 15%.

Với 789,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 118,37 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 và ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ cổ phiếu là 2/6/2021.

Trước đó, trong quý I/2021, FPT ghi nhận doanh thu đạt 7.586,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.150,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,4% và 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, FPT đặt kế hoạch tổng doanh thu là 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6.210 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 18% so với thực hiện trong năm 2020.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, FPT đã hoàn thành được 18,5% kế hoạch lợi nhuận trong năm 2021.

Chuyên đề