FPT báo lãi tháng 10 tăng 10%

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2020 với doanh thu đạt 2.414 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 535 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,2% và 10% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 23.635 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.349 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,4% và 8,9% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 10 tháng, Công ty hoàn thành được 79% kế hoạch kế hoạch lợi nhuận cả năm (5.510 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu chuyển đổi số 10 tháng đạt 2.704 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ như điện toán đám mây, vạn vật kết nối internet và low code. Doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 10.944 tỷ đồng, tăng 25,4%; doanh thu ký mới của dịch vụ công nghệ thông tin trong nước đạt 4.387 tỷ đồng, tăng 16,1% so với 10 tháng 2019.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản ở mức 37.758 tỷ đồng, tăng 13% so với số đầu năm.

Chuyên đề