(BĐT) - Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán: FMC) dự kiến chào bán 9,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 5:1. Giá chào bán dự kiến là 25.000 đồng/CP.

FMC dự kiến chào bán 9,8 triệu cổ phiếu

Công ty dự kiến chào bán trong năm 2020 hoặc cho tới ĐHCĐ năm 2021 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu phát hành thành công, Công ty sẽ huy động được 245,2 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.205,8 tỷ đồng, tăng 16,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 162,4 tỷ đồng, bằng gần 97% so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến là 25%.

Sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 67,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.