(BĐT) - Với thông điệp sẵn sàng đổi mới, thể hiện sự minh bạch, cầu thị và lắng nghe khách hàng, vào giữa năm 2019 EVN đã tổ chức chương trình bình chọn trực tuyến mẫu hóa đơn tiền điện mới qua việc lấy ý kiến bình chọn rộng rãi trong cộng đồng. Cuộc bình chọn đã diễn ra thành công với 76.182 lượt bình chọn với kết quả là Mẫu hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện số 4 đã thu hút số lượt tham gia chọn cao nhất với 24.167 phiếu bình chọn, chiếm tỷ lệ 31,7%.
Hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới thể hiện rõ quyết tâm của EVN trong việc đơn giản hóa, minh bạch thông tin về cung cấp dịch vụ

Hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới thể hiện rõ quyết tâm của EVN trong việc đơn giản hóa, minh bạch thông tin về cung cấp dịch vụ

Trên cơ sở kết quả cuộc bình chọn trực tuyến và phân tích, tiếp thu các góp ý của những người tham gia bình chọn, EVN đã thiết kế lại mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới phù hợp hơn với yêu cầu của khách hàng và thực tế phát triển công nghệ.

Theo EVN, mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới sẽ đem tới nhiều thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, cụ thể như: có tính kế thừa để tạo sự gần gũi, bảo đảm đầy đủ thông tin theo quy định về hóa đơn của Bộ Tài chính; đơn giản, dễ hiểu, bổ sung đẩy đủ các kênh thông tin liên hệ, cung cấp dịch vụ điện; thể hiện minh bạch các thông tin, bổ sung biểu đồ sản lượng điện tiêu thụ của năm trước và năm hiện tại của khách hàng.

EVN cho rằng, mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới sẽ giúp nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thông qua việc so sánh với bình quân sử dụng của các khách hàng trong cùng khu vực, cùng loại hình tiêu thụ điện.

Mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới sẽ áp dụng mã vạch QR code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước vào hợp đồng điện tử để tạo thuận tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện theo hình thức không sử dụng tiền mặt .

Mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới không có bất kỳ sự thay đổi nào về cách tính tiền điện hay thông tin của khách hàng mà chỉ thay đổi bố cục trình bày và điều chỉnh, bổ sung thông tin trên hóa đơn nhằm đem tới sự minh bạch, rõ ràng; giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra, giám sát sản lượng điện tiêu thụ và số tiền điện, đồng thời góp phần tạo thuận tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện bằng giao dịch điện tử. EVN sẽ triển khai mẫu mới trên toàn quốc đối với tất cả khách hàng sử dụng điện năng từ ngày 1/3/2020.

Hóa đơn điện tử và thông báo tiền điện mới là sự thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của EVN trong việc tiếp tục quá trình đơn giản hóa, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ điện với định hướng “số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng” để “điện tử hóa các giao dịch với khách hàng”. Việc triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử là thực hiện theo định hướng triển khai dịch vụ công của Chính phủ, theo đó mọi thông tin và dịch vụ đều minh bạch, rõ ràng, có cơ chế giám sát, đôn đốc thường xuyên.

“Trong năm 2019, EVN đã triển khai giao dịch qua phương thức điện tử trên toàn quốc đối với 100% các dịch vụ điện. Đến thời điểm hiện nay, EVN đã kết nối và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tất cả các dịch vụ điện, bên cạnh đó kết nối liên thông để đưa lên các website cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các tỉnh/thành phố”, đại diện EVN thông tin thêm.