(BĐT) - Ngày 27/2 tới, Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 13%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Với 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi 19,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2019, Công ty đạt 645 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 8% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty đạt hơn 45 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước.