(BĐT) - FTSE Vietnam Index - chỉ số cơ sở của FTSE Vietnam ETF vừa công bố kết quả cơ cấu danh mục định kỳ quý 1/2020.

Theo đó, FTSE Vietnam Index đã thêm mới cổ phiếu PDR và DXG vào danh mục trong kỳ cơ cấu này.

Việc PDR và DXG lọt rổ không ngoài dự báo của các công ty chứng khoán. Dù vậy, mặc dù HSG cũng được SSI và BVSC kỳ vọng sẽ lọt rổ tuy nhiên vẫn chưa thành công trong đợt review này.

Sau kỳ cơ cấu này, danh mục FTSE Vietnam Index sẽ tăng lên 21 cổ phiếu. Hiện tại, quy mô FTSE Vietnam ETF đạt hơn 400 triệu USD, trong đó quỹ dành 100% đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam.

Trong khi đó, FTSE Vietnam AllShare Index thêm mới DIG và DGC vào rổ. Dù vậy, hiện không có quỹ nào tracking theo rổ FTSE Vietnam AllShare Index.