(BĐT) - Ngày 5/8 tới, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán: DVP) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán vào ngày 25/8.

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 100 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Mới đây, Công ty cũng bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, doanh thu thuần quý II của Công ty đạt 166,3 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 101,6 tỷ đồng; lãi ròng đạt 81 tỷ đồng, giảm 14,9%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 299 tỷ đồng, tăng 25,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 166,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với kế hoạch kinh doanh đạt 634 tỷ đồng doanh thu và 305 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Công ty đã hoàn thành lần lượt 47,2% và 54,6% kế hoạch năm.