(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán: DVP) công bố kế hoạch kinh doanh quý I/2021 với doanh thu là 125 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,5% và giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trước đó, Công ty công bố Báo cáo tài chính năm 2020 với doanh thu đạt 518,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 237,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,4% và 4% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 620 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 281 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2020, Công ty hoàn thành 103,3% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 9,2% lên 1.396,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 954,3 tỷ đồng, chiếm 68,4% tổng tài sản; tài sản cố định là 192,5 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng tài sản.