(BĐT) - Dù số lượng gói thầu được mời thầu rộng rãi với quy mô lớn khá nhiều, nhưng thực tế cho thấy, để chen chân tham dự và trúng các gói thầu duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông công cộng tại TP.HCM đối với các nhà thầu địa phương khác là bất khả thi.
Chưa có dữ liệu cho thấy có sự tham gia của nhà thầu địa phương khác tại các gói thầu quản lý, duy tu công trình giao thông công cộng tại TP.HCM. Ảnh: Quang Tuấn

Chưa có dữ liệu cho thấy có sự tham gia của nhà thầu địa phương khác tại các gói thầu quản lý, duy tu công trình giao thông công cộng tại TP.HCM. Ảnh: Quang Tuấn

Theo khảo sát của Báo Đấu thầu, trong thời gian qua, kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) các gói thầu duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông công cộng đều thuộc về các nhà thầu bản địa. Bên cạnh đó, dữ liệu cho thấy, các nhà thầu TP.HCM thường trúng thầu với giá rất cao, chưa tạo được sự cạnh tranh về giá trong các gói thầu này.

Đến nay, theo khảo sát chưa đầy đủ, chưa có dữ liệu nào cho thấy có sự tham gia của nhà thầu đến từ địa phương khác tại các gói thầu quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông công cộng tại TP.HCM.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn công bố KQLCNT Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ trên địa bàn đơn vị này quản lý trong tháng 12/2017 và cả năm 2018, nhà thầu được lựa chọn là Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn với giá trúng thầu là 24.251.129.372 đồng (giá gói thầu là 24.477.239.000 đồng).

Cũng bên mời thầu này chọn Công ty CP Công trình cầu phà TP.HCM thực hiện Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu và đường vào cầu khác.

Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình đô thị chọn Công ty CP Chiếu sáng công cộng TP.HCM thực hiện Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công trình chiếu sáng công cộng trên địa bàn Quận 7, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ tháng 12/2017 và năm 2018 với giá trúng thầu là 30.877.255.738 đồng. Nhà thầu này tiếp tục trúng Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn Quận 8, huyện Bình Chánh tháng 12/2017 và năm 2018 với giá trúng thầu là 44.847.100.777 đồng.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 công bố Công ty CP Chiếu sáng công cộng TP.HCM trúng Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công trình đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh tháng 12/2017 và năm 2018. Đơn vị này cũng lựa chọn Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn thực hiện Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công trình đường bộ trên địa bàn Quận 2, Quận 9, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức. Giá gói thầu là 63.571.056.989 đồng, nhà thầu này đã trúng sát giá với 63.461.947.595 đồng.

Hàng loạt gói thầu khác cũng về tay các nhà thầu của TP.HCM, có thể kể đến: Gói thầu Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, quận Tân Phú, quận Bình Tân tháng 12/2017 và năm 2018 đã được trao cho Liên danh Công ty CP Chiếu sáng công cộng TP.HCM - Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia với giá trúng thầu là 53.282.907.887 đồng; Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công trình cầu và đường vào cầu trên địa bàn Quận 7, Quận 8, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè tháng 12/2017 và năm 2018 đã được trao cho Công ty CP Công trình cầu phà TP.HCM với giá trúng thầu gần 40 tỷ đồng.

Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công trình đường trên địa bàn Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh tháng 12/2017 và năm 2018 với giá gói thầu là 80.099.160.163 đồng cũng được trao cho Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn với giá cận kề là 80.012.207.774 đồng.

Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đã được trao cho Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ và Công ty CP Công trình cầu phà TP.HCM.