(BĐT) - Ngày 7/9 tới, Công ty CP Đường Quảng Ngãi sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợi 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán dự kiến là 18/9/2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 3.248,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 437,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,2% và 16% so với cùng kỳ năm 2019. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,5% lên mức 16,3% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 12,8% lên 13,5%.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 913 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tối thiểu 15%. Như vậy, sau nửa đầu năm nay, Công ty hoàn thành được 47,9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.