(BĐT) - HĐQT CTCP Dược phẩm OPC (Mã CK: OPC) vừa thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2017.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 10%, thời gian thanh toán được giao cho Tổng giám đốc quyết định. Năm 2018, Công ty dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương đương mức chia năm 2017.

Theo báo cáo tài chính quý I/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 283 tỷ đồng và 26,4 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 850 tỷ đồng, giảm 11,7%; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 117 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2017.