(BĐT) - Tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết dự kiến tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của vùng Đông Nam Bộ năm 2020 đạt 6,2%, thấp hơn năm 2019 và không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 8,38%).
Các tỉnh vùng Đông Nam Bộ có độ mở và hội nhập quốc tế lớn nên kinh - tế xã hội chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Ảnh: Lê Tiên

Các tỉnh vùng Đông Nam Bộ có độ mở và hội nhập quốc tế lớn nên kinh - tế xã hội chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, đa số các tỉnh vùng Đông Nam Bộ có độ mở và hội nhập quốc tế lớn nên kinh - tế xã hội chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Dự kiến nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Vùng không đạt mục tiêu, chỉ có chỉ tiêu môi trường là vượt kế hoạch đề ra.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục khó khăn do thiếu nhiên liệu để sản xuất, thiếu chuyên gia kỹ thuật bậc cao và thiếu đơn hàng xuất khẩu. Nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch đều có doanh thu lữ hành 6 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ như TP.HCM giảm 71,2%, Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 66,2%.

TP.HCM có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, là thị trường tiêu thụ lớn và là cửa ngõ giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, hiện nay, TP.HCM là một trong những địa phương chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh Covid-19. Do đó, TP.HCM đạt mức tăng trưởng thấp (1,02%).

Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, ước tăng trưởng bình quân của vùng Đông Nam Bộ đạt 6,13%/năm, thấp hơn giai đoạn 2011 - 2015 là 7,05%/năm. Tỷ trọng đóng góp GDP đến năm 2020 của vùng Đông Nam Bộ là 33%, giảm 4 điểm phần trăm so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 141,2 triệu đồng/người, gấp 1,24 lần năm 2016, cao hơn 2 lần mức bình quân chung cả nước.