#Đông Nam Bộ
Vùng Đông Nam Bộ bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của TP.HCM và 5 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh

Phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(BĐT) - Đông Nam Bộ đến năm 2030 là đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước; trung tâm tài chính quốc tế, nơi tập trung của các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới; có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn khu vực châu Á.
Nguồn vốn đầu tư công giải ngân nhiều dự án trọng điểm, liên vùng giúp hạ tầng vùng Đông Nam Bộ có nhiều nét khởi sắc. Ảnh: Tiên Giang

Bước chuyển mới của “đầu tàu” Đông Nam Bộ

(BĐT) - Hàng loạt chủ trương, chính sách nhằm phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và tiềm năng, lợi thế vượt trội của vùng Đông Nam Bộ đã được ban hành như Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 154/NQ-CP, Nghị quyết số 31-NQ/TW, Nghị quyết số 98/2023/QH15... Đây là những tiền đề quan trọng để Đông Nam Bộ tiếp tục phát triển, giữ vững vị trí “đầu tàu” của cả nước theo tinh thần "chủ động kiến tạo phát triển và tăng cường liên kết vùng, hướng tới phát triển nhanh, bền vững".
Ảnh minh họa

Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ: Mang theo tư duy đổi mới, đột phá trong liên kết phát triển

(BĐT) - Sáng 15/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Quy hoạch phải mang theo tư duy đổi mới, đột phá với sự liên kết giữa các quy hoạch chuyên ngành, địa phương chứ không phải là "phép cộng cơ học".
Tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 khoảng 738.500 tỷ đồng, tập trung vào các dự án trọng điểm, liên kết vùng, tạo động lực lan tỏa. Ảnh: Lê Tiên

Hiện đại hóa hạ tầng giao thông để Đông Nam Bộ đột phá

(BĐT) - Ngày 11/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ. Đây là mô hình hội đồng điều phối vùng đầu tiên của cả nước với kỳ vọng duy trì và tạo đột phá cho khu vực “ đầu tàu” kinh tế trong bối cảnh mới. Trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là tạo dựng hình hài các trục kết nối hạ tầng giao thông khu vực Đông Nam Bộ.
Tổng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước chưa thanh toán của khu vực Đông Nam Bộ là khoảng hơn 70.307 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

“Đầu tàu” Đông Nam Bộ khó cán đích giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) - Số liệu về thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách (NSNN) ước đến cuối tháng 10/2022 vừa được Bộ Tài chính báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ cho thấy, các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ còn một lượng vốn rất lớn cần được giải ngân. Trong khi đó, thời gian còn lại của năm 2022 rất hữu hạn, “đầu tàu” Đông Nam Bộ khó cán đích mục tiêu giải ngân hết vốn đầu tư công.
Các tỉnh vùng Đông Nam Bộ có độ mở và hội nhập quốc tế lớn nên kinh - tế xã hội chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Ảnh: Lê Tiên

Dự kiến tăng trưởng GRDP năm 2020 vùng Đông Nam Bộ đạt 6,2%

(BĐT) - Tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết dự kiến tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của vùng Đông Nam Bộ năm 2020 đạt 6,2%, thấp hơn năm 2019 và không đạt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 8,38%).