(BĐT) - Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã: DRC) ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, trong nửa đầu năm nay, Công ty đạt 1.754,4 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Công ty đạt 75,1 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sụt giảm do doanh thu giảm, chi phí tài chính tăng.

Quý III/2018, Công ty đặt kế hoạch đạt 1.090 tỷ đồng doanh thu và 61,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.