Xử lý nhà thầu chưa hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép lao động nước ngoài

(BĐT) - Đó là thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Bình Thuận trước tình trạng sử dụng lao động người nước ngoài tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và 4. 

Báo cáo của Sở LĐTB&XH Bình Thuận cho thấy, sau khi kiểm tra về tình hình sử dụng lao động người nước ngoài tại các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đã phát hiện hơn 500 lao động người nước ngoài chưa được cấp phép. Ngoài ra, Sở này còn phát hiện gần 300 trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp phép làm việc theo quy định, nhưng các đơn vị quản lý không làm hồ sơ báo cáo.

Theo Sở LĐTB&XH Bình Thuận, nếu đến thời hạn đã cam kết mà các nhà thầu chưa hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp phép lao động cho người nước ngoài, Sở sẽ tham mưu cho UBND Tỉnh xử lý theo quy định.       

Hải An