Vinafood 1: Lãi ròng năm 2017 tăng trưởng 19%

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1), doanh thu thuần đạt 8.190 tỷ đồng, tăng 10,2%. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng tới 12,6% lên 7.756 tỷ đồng làm cho lợi nhuận gộp giảm 20%, từ 543,6 tỷ đồng xuống còn 434,4 tỷ đồng.
Năm 2017, Vinafood 1 doanh thu thuần đạt 8.190 tỷ đồng. Ảnh Internet
Năm 2017, Vinafood 1 doanh thu thuần đạt 8.190 tỷ đồng. Ảnh Internet

Tuy nhiên, lợi nhuận của Vinafood 1 được bù đắp bởi hoạt động tài chính. Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính năm 2017 là 314 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2016. Kết quả, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Vinafood 1 đạt gần 255 tỷ đồng, tăng 19%. Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tiền và tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng đạt 5.178 tỷ đồng, tăng thêm 913 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2017.  

Hoàng Việt