Vietsovpetro đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Thiên Ưng

(BĐT) - Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro vừa hoàn thành khoan và mở vỉa thành công, đón dòng khí và condensate đầu tiên từ Giếng khai thác TU-6, giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3.
Vietsovpetro đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Thiên Ưng

Giếng TU-6 hiện cho lưu lượng trung bình mỗi ngày khoảng 540.000 m3 khí và 200 tấn condensate. Hiện Vietsovpetro đang khẩn trương thực hiện các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đưa khí và condensate vào hệ thống công nghệ, đưa về bờ trong thời gian sớm nhất.

Giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng thuộc Lô 04-3, bồn trũng Nam Côn Sơn, ở phía Đông Nam mỏ Bạch Hổ. Lô 04-3 này được Chính phủ giao cho Tổ hợp nhà thầu gồm PVN và Công ty AO Zarubezhneft (Liên bang Nga) khai thác. Vietsovpetro được chỉ định là nhà điều hành. 

Việt Anh