Vicostone đạt lợi nhuận sau thuế 154,3 tỷ đồng trong quý II

Quý II, Công ty mẹ CTCP Vicostone đạt 737 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế 154,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo CTCP Vicostone (mã VCS) cho biết, quý II/2016, Công ty mẹ đạt 737 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 154,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 156,4 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 296,98 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 300,1 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm đã được ĐHCĐ 2016 thông qua là 590 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thì kết quả bán niên của Công ty rất khả quan. Cần lưu ý là, lợi nhuận những tháng cuối năm của Công ty thường tăng mạnh do vào mùa cao điểm tiêu thụ.

Cách đây hơn 1 tháng, Vicostone đã thực hiện chốt quyền chia thưởng bằng cổ phiếu với tỷ lệ xấp xỉ 25% và chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu. Vào ngày giao dịch không hưởng quyền (ngày 11/5), thị giá VCS đã điều chỉnh từ mức 104.000 đồng/CP xuống còn 81.600 đồng/CP. Đến nay, thị giá của Công ty đã vượt qua 100.000 đồng và trở thành một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn Hà Nội.

Theo Anh Việt
ĐTCK