VCS tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 21/8 tới, Công ty CP Vicostone (Mã CK: VCS) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 30/8/2019.

Với 156,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi tổng cộng 313,6 tỷ đồng cho lần chia cổ tức này. Trước đó, Công ty cũng đã chia cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

Lũy kế nửa đầu năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.526 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 670,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 29% so với cùng kỳ năm 2018.

T.H