Trần Anh sắp hủy niêm yết sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã chứng khoán TAG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu công ty.
Trần Anh sắp hủy niêm yết.
Trần Anh sắp hủy niêm yết.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi Trần Anh thực hiện hủy niêm yết, công ty sẽ mua lại cổ phiếu từ các cổ đông hiện hữu.

Tổng số lượng cổ phiếu mà Trần Anh muốn mua để làm cổ phiếu quỹ sẽ không quá 0,73% tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định hiện hành, tương đương số lượng cổ phiếu tối đa là 180.634 cổ phiếu.

Với giá dự kiến không quá 34.900 đồng/cổ phần, Trần Anh chỉ phải chi nhiều nhất 6,3 tỷ đồng để mua lại số cổ phiếu trên.

Nguồn vốn để mua lại cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán tính đến thời điểm 31/3/2018 (năm tài chính 2017).

Giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến giao dịch tối đã không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong đợt mua cổ phiếu quỹ gần nhất, vào ngày 3/12/2015, công ty đã mua lại 26.098 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ lên mức 102.614 cổ phiếu.

Hiện Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (mã chứng khoán MWG) đã hoàn tất thương vụ M&A với công ty Trần Anh. Đến thời điểm 18/4, Thế giới Di Động đã sở hữu 24,63 triệu cổ phiếu TAG, tương ứng với tỷ lệ 99,27% vốn điều lệ.

Được biết, sau khi về với Thế giới Di Động, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm tại ngày 31/3/2018 của Trần Anh là số âm nên cổ phiếu công ty đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 25/6/2018.

Cổ phiếu TAG của Trần Anh đang được giao dịch trên HNX, kết thúc phiên ngày 3/7, thị giá ở mức 34.900 đồng/cổ phiếu và không có giao dịch nào được khớp lệnh.


Vneconomy