SMC ước lợi nhuận 5 tháng đạt 85 tỷ, muốn mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu NKG

HĐQT cũng miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Võ Hoàng Vũ và ông sẽ tạm giữ chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 1/7. Thay vào đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch HĐQT công ty sẽ tạm giữ chức danh quyền Tổng giám đốc.

HĐQT của Ðầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 tháng đầu năm với sản lượng đạt 530.000 tấn thép các loại. Doanh thu đạt 7.100 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 85 tỷ đồng.

Năm 2019, SMC đặt kế hoạch tiêu thụ 1,2 triệu tấn thép các loại, tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó khoảng 610.000 tấn thép xây dựng và 590.000 tấn thép tấm lá mạ ống. Tổng doanh thu ước đạt 15.000 tấn, giảm 8,9% so với năm 2018 và lợi nhuận sau thuế ước đạt 160 tỷ đồng, giảm 6,8% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu tại CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG), công ty dự kiến sẽ mua 6,3 triệu cổ phiếu NKG để tăng tỷ lệ sở hữu từ 1,54% lên 5%. Giá mua là theo thị trường và thỏa thuận. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II - III/2019.

Hiện tại, giá cổ phiếu NKG đang ở vùng đáy 3 tháng với chỉ 6.120 đồng/cp, giảm 23% so với đầu năm do tác động xấu từ kết quả kinh doanh quý I với mức lỗ đến 102 tỷ đồng.

HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Võ Hoàng Vũ và ông sẽ tạm giữ chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 1/7. HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Thay vào đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch HĐQT công ty sẽ tạm giữ chức danh quyền Tổng giám đốc.

Ngoài ra, một loạt quyết định luân chuyển cán bộ cấp cao cũng được HĐQT thông qua, trong đó, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách khối tài chính kế toán thay ông Nguyễn Bình Trọng. Trong khi đó, ông Trọng sẽ giữ chức Phó tổng Giám đốc thường trực.

Một số nội dung khác cũng được HĐQT SMC thông qua như nội dung hồ sơ phát hành cổ phiế để chuẩn bị trả cổ tức; lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM.

HĐQT cũng thống nhất thông qua việc đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán TP HCM điều chỉnh để 50% cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2017 được giao dịch vào ngày 18/7.


NDH