SGR chốt trả cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 25%

(BĐT) - CTCP Địa ốc Sài Gòn (Mã CK: SGR) công bố ngày 20/7 tới sẽ là ngày chốt quyền cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 25%. Trong đó, Công ty sẽ trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Để thực hiện chi trả cổ tức, Công ty dự kiến phát hành hơn 5,93 triệu cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất 2017 đã kiểm toán, và sẽ chi hơn 39,5 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, tăng 44% so với kết quả thực hiện năm 2017, với tỷ lệ cổ tức tiếp tục duy trì ở mức 25%.

T.H