Sẽ thay thế hơn 1.000 toa tàu hết “đát”

(BĐT) - Từ ngày 1/7, quy định áp dụng niên hạn đối với các phương tiện đường sắt chính thức có hiệu lực. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, dự kiến sẽ có gần 100 đầu máy, 200 toa tàu khách và gần 1.000 toa tàu hàng bị loại bỏ vì quá hạn sử dụng. 
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Các doanh nghiệp vận tải đường sắt có thời hạn 3 năm (tới năm 2021) để thay thế các phương tiện quá niên hạn.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ các quy định về niên hạn. Các toa xe, đầu máy hết niên hạn sẽ phải thực hiện thanh lý để đầu tư, nâng cấp mới. Đến năm 2023, ngành đường sắt bắt buộc phải có một lượng lớn toa xe hành khách, toa xe hàng hóa cũng như đầu máy mới.         

Việt Hà