Sacom: HĐQT chia rẽ vì… hồ tiêu

(BĐT) - Từ 5/9 đến 10/9/2016, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom đã tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc đầu tư dự án hồ tiêu cùng với Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam và góp vốn thành lập Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Trong 5 thành viên HĐQT, có ông Nguyễn Văn Phương đồng thời là thành viên HĐQT Sacom và thành viên HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam không được tham gia biểu quyết.

Vấn đề này đã chia rẽ HĐQT Sacom ra làm 2 “phe” khi chỉ có 2 thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý với phương án đưa ra. Tuy nhiên, căn cứ điều lệ Công ty, trong trường hợp này ý kiến của Chủ tịch HĐQT sẽ mang tính quyết định. Chủ tịch HĐQT Sacom là ông Nguyễn Hải Dương đã thông qua việc trồng hồ tiêu và thành lập công ty mới để triển khai kế hoạch này. 

Như vậy, theo Nghị quyết HĐQT, Sacom sẽ góp 48 tỷ đồng, chiếm 48% vốn điều lệ công ty mới. Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam sẽ góp 51 tỷ đồng, 1 tỷ đồng còn lại do 1 cá nhân đóng góp. Công ty mới có vốn điều lệ 100 tỷ đồng sẽ được thành lập để triển khai dự án trồng hồ tiêu.

Nửa đầu năm 2016, Sacom lãi ròng hơn 53 tỷ đồng, gấp 5 lần con số cùng kỳ năm 2015.

Đan Nguyên