Quý 3, Vocarimex doanh thu giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước

 Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UPCoM: VOC) công bố Nghị quyết HĐQT thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/11 và thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến là trong tháng 12.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty điều chỉnh kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2019 thành 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất thành 180 tỷ đồng, giảm mạnh so với kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 6. Chỉ tiêu kinh doanh trước đó của Vocarimex gồm doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng và cổ tức 12% mệnh giá cổ phần.

Theo BCTC hợp nhất quý 3, công ty ghi nhận doanh thu 517 tỷ đồng, giảm gần một nửa so cùng kỳ năm trước. Lỗ gộp 268 triệu đồng. Nhờ lãi được chia từ công ty liên kết 38 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 63 tỷ đồng) mà Vocarimex có lãi sau thuế 37 tỷ đồng, giảm 42,5% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, công ty thực hiện được 1.838 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 45%; lãi sau thuế 136 tỷ, giảm 33% cùng kỳ. Nguyên nhân lợi nhuận Vocarimex giảm là giá dầu trên thị trường liên tục giảm từ đầu năm đến nay trong khi giá hàng tồn kho cao.


NDH