Quý 3: Phước Hòa báo lãi hợp nhất tăng 166%

Theo BCTC hợp nhất quý 3, Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) ghi nhận doanh thu thuần đạt 589 tỷ đồng, tăng 68% so cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng thấp  hơn nên lãi gộp đạt 194 tỷ đồng, tăng 169%. Biên lãi gộp tăng từ 20,5% lên 33%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh từ 25 tỷ lên 88 tỷ đồng. Hoạt động khác ghi nhận lợi nhuận 322 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lãi sau thuế Phước Hòa đạt 473 tỷ đồng, tăng 166%.

Quý 3: Phước Hòa báo lãi hợp nhất tăng 166% - ảnh 1
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3
 Lũy kế 9 tháng, Phước Hòa đạt doanh thu 1.159 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu thành phẩm của công ty giảm từ 846 tỷ về 735 tỷ đồng nhưng doanh thu cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp tăng mạnh từ 31 tỷ lên 375 tỷ đồng.

Tổng kết lại, sau 9 tháng, công ty đạt lãi trước thuế 794,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 650 tỷ đồng, cùng tăng 63,7% so cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm, công ty mới thực hiện 64% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.


NDH