Quý 3: Nhiệt điện Phả Lại báo lãi tăng 18%

Theo báo cáo tài chính quý 3 mới công bố, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) ghi nhận doanh thu thuần tăng 55% lên 1.958 tỷ đồng. Giá vốn tăng cao hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ còn tăng 3% lên hơn 175 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Doanh thu tài chính giảm 29% còn 34 tỷ đồng nhưng với việc hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh nên chi phí tài chính ghi âm 41 tỷ đồng. Nhờ vậy, hoạt động tài chính mang lại gần 75 tỷ đồng so với chỉ hơn 50 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí quản lý cũng tiết giảm 46% còn 9 tỷ đồng. Theo đó, công ty báo lãi 193 tỷ đồng, tăng 18%.

Theo Nhiệt điện Phả Lại, sản lượng điện sản xuất trong quý III năm nay là 1,48 tỷ kWh, tăng 54% so với cùng kỳ (tăng 520 triệu kWh). Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư với giá trị 37 tỷ đồng.

Quý 3: Nhiệt điện Phả Lại báo lãi tăng 18% - ảnh 1
Sau 9 tháng, Nhiệt điện Phả Lại có doanh thu 5.909 tỷ đông, tăng 12%. Tuy nhiên, giá vốn cao và không còn khoản hoàn nhập đầu tư lớn nên công ty báo lãi 776 tỷ đồng, giảm 12%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, công ty nhiệt điện tại Hải Dương đặt mục tiêu doanh thu 7.531 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 781 tỷ. Như vậy, Nhiệt điện Phà Lại đã hoàn thành 79% chỉ tiêu doanh thu và vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết tháng 9, công ty có tổng tài sản 7.215 tỷ đồng, tăng 240 tỷ so với đầu năm; phần lớn tài sản gia tăng nằm ở khoản mục tiền (297 tỷ) và tiền gửi có kỳ hạn (1.310 tỷ). Nhiệt điện Phả Lại đã khấu hao gần như toàn bộ tài sản cố định, do đó tài sản dài hạn của công ty chủ yếu ở đầu tư tài chính dài hạn gần 2.500 tỷ đồng.


NDH