PVC sẽ thoái hết vốn tại DMC miền Bắc và DMC miền Trung

Tổng giá trị thoái vốn tại 2 công ty con gần 42 tỷ đồng. Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP (DMC – HNX: PVC) vừa có Nghị quyết HĐQT chấp thuận phương án thoái vốn tại 2 công ty con.

Cụ thể, PVC sẽ thoái toàn bộ 3,3 triệu cổ phiếu CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc, tương đương với 84,71% vốn DMC Miền Bắc và không còn sở hữu cổ phiếu sau giao dịch.

PVC sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh riêng lẻ theo quy định với phương thức giao dịch thỏa thuận ngoài biên độ. Với giá thoái vốn tối thiểu 10.326 đồng/cp, số tiền PVC dự thu về là 34,3 tỷ đồng.

Với phương án thoái vốn tại CTCP Hóa Phẩm Dầu khí DMC – Miền Trung, PVC sẽ bán toàn bộ 754.200 cổ phần, tương đương với 75,42% cổ phần lưu hành của DMC Miền Trung. Theo đó, PVC sẽ giảm sở hữu xuống 0%.

Công ty sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh riêng lẻ theo quy định với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp. Tại mức giá này, số tiền PVC thu về không dưới 7,5 tỷ đồng.

Về việc sử dụng thương hiệu của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên của DMC sau khi thoái vốn, Tổng công ty DMC có trách nhiệm báo cáo Tập đoàn để thực hiện theo quy định của Tập đoàn và Pháp luật có liên quan.

Hoạt động kinh doanh năm 2017, PVC ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9% đạt 3.330 tỷ đồng. Từ đó, công ty báo lãi sau thuế 11,3 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 33,4 tỷ năm 2016.


NDH