Phú Tài ước lợi nhuận 9 tháng gần 380 tỷ đồng, tăng 21%

Công ty Cổ phần Phú Tài (HoSE: PTB) vừa báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019. Theo đó, công ty mẹ ước doanh thu tăng 6% lên 1.972 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 13% so với cùng kỳ lên 287,2 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Với kết quả hợp nhất các đơn vị thành viên, Phú Tài ghi nhận doanh thu 3.909 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận trước thuế thu về 379,6 tỷ đồng, tăng 21%. So với kế hoạch lợi nhuận năm là 555 tỷ thì doanh nghiệp hoàn thành được 68%.

Công ty đề ra kế hoạch hợp nhất quý IV với doanh thu 1.960 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 175 tỷ đồng. Nếu thực hiện đúng, công ty sẽ hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra.


NDH