Phát động thi đua hoàn thành chỉ tiêu về phát triển BHXH

(BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với chủ đề “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)”.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) phối hợp với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua và đề ra chỉ tiêu thi đua của đơn vị.

Đồng thời, mỗi đơn vị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019, trong đó chỉ rõ tồn tại, hạn chế, qua đó phân tích, xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện mục tiêu thi đua đề ra.

Bên cạnh việc chấp hành nghiêm túc các quy định của BHXH Việt Nam, các đơn vị sẽ tăng cường rà soát, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp; tập trung thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Tổ chức phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương; học tập kinh nghiệm, giải pháp hay của các đơn vị về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập trung đối thoại trực tiếp tại các khu công nghiệp để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Minh Thông