PC Khánh Hòa: Người lao động là vốn quý của doanh nghiệp

(BĐT) - Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) không ngừng nỗ lực tự hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của người lao động, thúc đẩy mỗi CBCNV tự nâng cao năng lực công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.
24 cá nhân được trao tặng cup CNLĐ tiêu biểu tại hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018
24 cá nhân được trao tặng cup CNLĐ tiêu biểu tại hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

Từ năm 2016 đến 2018, xuất phát từ nhu cầu của đơn vị, PC Khánh Hòa đã cử 4.027 lượt CBCNV đi tham gia các khóa đào tạo về nhiều lĩnh vực, giúp người lao động nâng cao chuyên môn và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào trong công việc, đáp ứng các yêu cầu SXKD tại đơn vị.

Hàng quý, Công ty đều tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ với người lao động, lắng nghe, giải đáp, ghi nhận những ý kiến, đề xuất của người lao động để giải quyết một cách thỏa đáng. Tại hội nghị tổng kết hoạt động SXKD công ty hàng năm, những đóng góp của người lao động luôn được ghi nhận và tôn vinh. Ngoài giấy khen, giấy chứng nhận cấp công ty, người lao động còn được nhận Cúp Lao động sáng tạo và Cúp Công nhân lao động tiêu biểu.

Những hoạt động quan tâm, khích lệ đã tạo ra động lực để người lao động tích cực tham gia vào các hoạt động của cả tập thể, đặc biệt là trong lao động sáng tạo, giúp cho công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Chỉ tính riêng trong 3 năm từ 2016 đến 2018, đã có 93 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận tại PC Khánh Hòa với tổng giá trị làm lợi 41,7 tỷ đồng. Và từ năm 2014 đến năm 2018 đã có 22 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng lao động sáng tạo…

Vũ Đức