Nhà Khang Điền dự kiến phát hành hơn 130 triệu cổ phiếu trong quý III

Phát hành theo phương thức trả cổ tức, thưởng cổ phiếu và chương trình ESOP, dự kiến vốn điều lệ Nhà Khang Điền tăng thêm 31% lên 5.444 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền thông qua việc triển khai phát hành cổ tức 5%, cổ phiếu thưởng 25% và 1,5% cổ phiếu ESOP. Tổng lượng phát hành khoảng 130,4 triệu cổ phiếu, thời gian dự kiến trong quý III.

Để trả cổ tức 5%, Khang Điền dự kiến phát hành hơn 20,7 triệu cổ phiếu từ nguồn LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018. Đây là tỷ lệ cổ tức chi trả cho năm 2018, ngoài ra còn 5% cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ có thể được chia trong thời gian tới.

Công ty cũng dự kiến phát hành hơn 103,5 triệu cổ phiếu thưởng.

Với chương trình ESOP, Khang Điền sẽ phát hành 6,2 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cp. Công ty cho biết giá phát hành thấp hơn 10% giá trị sổ sách. Còn trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KDH được giao dịch quanh vùng giá 30.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán là Thành viên HĐQT và người lao động. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Dự kiến sau hoàn tất phát hành cả 3 phương án trên, vốn điều lệ Khang Điền tăng thêm 31% lên 5.444 tỷ đồng.


NDH