Nguyễn Kim đăng ký mua hơn 2,1 triệu cổ phiếu LDP

(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa đăng ký bán hết gần 2,5 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar, mã chứng khoán LDP), tương đương 31,88% số lượng cổ phần đang lưu hành theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày dự kiến bắt đầu và kết thúc giao dịch là 20/12 và 29/12.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim công bố bản chào mua công khai hơn 2,1 triệu cổ phiếu LDP (tương đương 27,14% số lượng cổ phần đang lưu hành) với giá chào mua tối đa 32.000 đồng/CP, nhằm tăng sở hữu tại Ladopha.

Hiện tại, Nguyễn Kim đang là cổ đông lớn của Ladophar với số lượng nắm giữ hơn 1,8 triệu cổ phiếu LDP, tương đương 24% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, nếu mua thành công số cổ phần trên, Nguyễn Kim sẽ nắm giữ trên 51% số lượng cổ phiếu lưu hành của Ladophar.              

Hoàng Việt