Nguồn vốn huy động của BIDV năm 2017 đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng

(BĐT) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, năm 2017, BIDV đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.
Nguồn vốn huy động của BIDV năm 2017 đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng

Cụ thể, tổng tài sản của BIDV năm 2017 đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với năm 2016. Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với năm 2016; trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư đạt 934.111 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%, chiếm 12,5% huy động vốn toàn ngành ngân hàng.

Đáng chú ý, tổng quy mô tín dụng và đầu tư năm 2017 của BIDV đạt 1.136.778 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm 2016; trong đó, cho vay nền kinh tế đạt 862.604 tỷ đồng, tăng trưởng 17%, chiếm 13,12% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng.

Hiệu quả hoạt động của BIDV được đánh giá ngày càng bền vững; chênh lệch thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay là 24.032 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra... Năm 2017, BIDV nộp ngân sách nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng, đứng trong top đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước.

Trong năm 2017, BIDV đã tích cực kết nối, phát triển khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các địa phương, hiệp hội, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp... Ngân hàng cũng nghiên cứu cải cách thủ tục cấp tín dụng hướng tới xây dựng quy trình gọn nhẹ, đơn giản phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp cùng các chương trình tín dụng linh hoạt về lãi suất, điều kiện tài sản bảo đảm.

Hồng Vân