NEDI 2 báo lãi 9 tháng 2018 tăng 30% so với cùng kỳ 2017

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (NEDI 2) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, doanh thu thuần trong quý III/2018 đạt 135,6 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 36% làm cho lợi nhuận gộp gần như không đổi so với cùng kỳ 2017, đạt 109 tỷ đồng. Kết quả NEDI 2 báo lãi ròng 68 tỷ đồng, tăng gần 4 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, NEDI 2 báo lãi 104,3 tỷ đồng, tăng 30% so với 9 tháng 2017. Tính đến thời điểm cuối quý III/2018, tổng tài sản của NEDI 2 đạt 1.887 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 64%, chủ yếu là vay dài hạn (1.119 tỷ đồng).

 

Thế Anh