Nam Tân Uyên báo lãi quý III giảm 20%

Dù giảm sâu trong quý III nhưng lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của Nam Tân Uyên vẫn tăng 22% và vượt 35% kế hoạch năm. Doanh thu hoạt động tài chính quý III chỉ đạt 26,3 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Doanh thu thuần quý III của Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) đạt gần 54 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư tăng 58,7% và đạt hơn 43 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ cũng tăng từ 7,5 tỷ đồng lên 10,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp kỳ này đạt 73% trong khi cùng kỳ là 66%.

Kỳ này, Nam Tân Uyên chỉ đạt 26,3 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm 50% so với cùng kỳ. Công ty "hụt thu" từ cổ tức được chia với chỉ 500 triệu đồng trong khi cùng kỳ đạt 27,6 tỷ đồng. Chính vì nguyên nhân này khiến lợi nhuận sau thuế quý III giảm gần 20% xuống còn 45,4 tỷ đồng.

Nam Tân Uyên báo lãi quý III giảm 20% - ảnh 1
Kết quả kinh doanh của NTC.
Lũy kế 9 tháng, Nam Tân Uyên đạt 140,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức gần 176 tỷ đồng, tăng 22%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 35% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2019.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản công ty đạt 3.436 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với số đầu năm, trong đó khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn vẫn ở mức rất cao với 1.014 tỷ đồng, chiếm 30% tài sản dù đã giảm 22% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 264 tỷ đồng, gấp 2,8 lần.

Nợ ngắn hạn giảm 60% xuống 132,8 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ dài hạn tăng từ 2.479,8 tỷ đồng lên thàn 2.703,4 tỷ đồng và chủ yếu là tăng khoản mục doanh thu chưa thực hiện dài hạn từ 2.459,3 tỷ đồng lên 2.677,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NTC gấp 2 lần so với thời điểm cuối năm 2018 và đạt mức 156.800 đồng/cp.


NDH