Năm 2018, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong sẽ không còn lỗ luỹ kế

Năm 2017, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (Khánh Hòa) đạt lợi nhuận trước thuế là 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đang có lỗ luỹ kế nên nếu trừ lợi nhuận năm 2017 thì lỗ luỹ kế của kho xăng này còn khoảng 120-130 tỷ đồng.
Một góc Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong. Ảnh: baokhanhhoa.com.vn
Một góc Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong. Ảnh: baokhanhhoa.com.vn

Đây là thông tin được Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Lưu Văn Tuyển cho biết. Theo ông Tuyển, năm 2017, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đạt lợi nhuận trước thuế là 160 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo giám sát của Petrolimex, hiện Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong đang có lỗ luỹ kế. Vì vậy, nếu trừ lợi nhuận năm 2017 thì lỗ luỹ kế của Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong sẽ còn khoảng 120-130 tỷ đồng.

Vì vậy, với triển vọng kinh doanh xăng dầu năm 2018 tới đây, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong sẽ hết lỗ luỹ kế và trở về trạng thái kinh doanh bình thường.

Ông Tuyển cũng cho biết, hiện toàn bộ phần góp vốn 14 triệu USD của cổ đông là Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Singapore đã được chuyển giao về Petrolimex quản lý, nâng tỷ lệ sở hữu của Petrolimex trong Công ty Cổ phần Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong từ 51,4% lên 85%.

Việc chuyển đổi này là thực hiện theo Nghị định 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ). Việc chuyển đổi này đã được chủ sở hữu là Bộ Công Thương chấp thuận.

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong hoạt động từ tháng 6/2012 có tổng vốn đầu tư giai đoạn một là 125 triệu USD, với tổng sức chứa 505.000 m3, năng lực pha chế 125.000 m3.

Tuy nhiên, theo Petrolimex, do đây là kho mới đi vào hoạt động, nên công suất khai thác/cho thuê chưa đạt công suất thiết kế. Công suất cho thuê năm 2013 chỉ đạt gần 20% và 6 tháng đầu năm 2014 cũng mới đạt 43%. Vì vậy, riêng năm 2012, Công ty Cổ phần Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong bị lỗ 170 tỷ đồng.


TTXVN