Năm 2018, HTL dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 20%

(BĐT) - ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Mã CK: HTL) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Trong đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 917 tỷ đồng, tăng 13,8%; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 26,7 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2017. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 20%.

Quý I/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 150 tỷ đồng, tăng 19% so với quý I/2017. Tuy nhiên do chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng và không còn khoản thu nhập khác từ khoản thưởng bán hàng cùng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 919 triệu đồng.

T.H