May 10 lên sàn UpCom với giá 22.800 đồng/cổ phiếu

HNX vừa thông báo chấp thuận 18,9 triệu cổ phiếu của Tổng công ty May 10 – Công ty Cổ phần (Garco 10) chính thức giao dịch trên UpCOM với mã chứng khoán M10...
Cổ đông Nhà nước – Tập đoàn Dệt May Việt Nam nắm giữ 33,82% vốn điều lệ của May 10.
Cổ đông Nhà nước – Tập đoàn Dệt May Việt Nam nắm giữ 33,82% vốn điều lệ của May 10.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo chấp thuận 18,9 triệu cổ phiếu của Tổng công ty May 10 – Công ty Cổ phần (Garco 10) chính thức giao dịch trên UpCOM với mã chứng khoán M10.

Theo đó, ngày 10/1 tới, 18,9 triêu cổ phiếu M10 sẽ lên sàn UpCom với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 22.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, M10 được định giá gần 431 tỷ đồng.

May 10 có địa chỉ tại 765A, đường Nguyễn Văn Linh, Hà Nội. Sản phẩm chính của công ty là áo veston và jacket…

Theo bản công bố thông tin, Công ty May 10 được chuyển đổi từ công ty Nhà nước sang Công ty Cổ phần. Hiện, cổ đông Nhà nước – Tập đoàn Dệt May Việt Nam nắm giữ 33,82% vốn điều lệ.

Mô hình tổ chức của Tổng công ty gồm: 1 công ty con, hệ thống siêu thị, các xí nghiệp may, khối trường, hệ thống nhà hàng khách sạn và các phòng ban trực thuộc.

Tính đến ngày 20/11/2017, danh sách nắm giữ 5% vốn của công ty gồm: Tập đoàn Dệt May Việt Nam nắm giữ 33,82%, tương ứng 6.392.124 cổ phần và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền nắm giữ 5,73% tương ứng 1.083.500 cổ phần.

Cũng tính đến thời điểm trên, công ty không có cổ đông nước ngoài và có 100% cổ đông trong nước – trong đó có 1 tổ chức và 1.091 cổ đông cá nhân.

Được biết, doanh thu thuần năm 2016 của M10 đạt 2.923 tỷ đồng, tăng 7,77% so với cùng kỳ và trong 9 tháng năm 2017 đạt 2.247 tỷ đồng, bằng 74,93% kế hoạch năm 2017.

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 6,98% so với cùng kỳ và 9 tháng năm 2017 đạt gần 40 tỷ đồng, bằng 75,35% kế hoạch năm.

Mức lương bình quân năm 2016 đạt 7.080 triệu đồng/người/tháng, tăng 294.000 đồng/người/tháng so với năm 2016.

Tỷ lệ cổ tức bằng tiền từ năm 2014-2016 lần lượt đạt 18%, 20% và 15%.

Năm 2018, công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 3.116 tỷ đồng, tăng 3,87% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 53,5 tỷ đồng, tăng 0,94% so với cùng kỳ và cổ tức là 15%.


VnEconomy